For oss er praktisk organisasjonsutvikling alltid forankret til anerkjent teori. Ulike metoder benyttes for å få frem en avklaring av kundens behov. Vi har utviklet og systematisert effektive verktøy som kan brukes i utviklingsarbeidet bedriften gjennomfører.

Spisskompetanse

I tillegg til den tradisjonelle bedriftsrådgivning arbeider vi med målemetoder og testing. IFO har som en følge av dette opparbeidet en betydelig kompetanse på rekruttering og utvelgelse. Vi har ofte kombinert dette med utviklingsprogrammer for nyansatte og treningsopplegg for arbeids- og ledergrupper samt andre avgrensede spesialoppdrag. Vi har også gjennomført store arbeidsmiljø- og meningsmålinger hvor kartleggingsarbeidet blir fulgt opp med endring bygget på IFOs strategiske og økonomiske kompetanse.

Metoder

Vi har utviklet og utvikler fortsatt instrumenter og metoder. Disse sier også noe om de grunnleggende prinsipper som vi arbeider etter. Slike instrumenter kan også stilles til disposisjon for ifos kunder. Vi vil presisere at vårt viktigste bidrag til kundene er å hjelpe dem med den praktiske tilrettelegging og gjennomføring av det aktuelle tiltak samt å overføre kompetanse. Siktepunktet er å skape langsiktig effektivitet; gode organisasjoner både for eiere og ansatte.

Å få ulike tiltak til å virke i praksis handler også om å beherske mellommenneskelige ferdigheter i samspill med de bedriftsøkonomiske forhold.

Search & selection

 • Kravspesifikasjon
 • Kandidatsøk
 • Søknadsvurdering
 • CV-analyser
 • Intervjuer
 • Testbatteri
 • Referansesjekk
 • Finalevurdering

Rådgivning

 • Målstyring
 • Markedsplaner
 • Strategitiltak
 • Bonussystemer
 • Organisasjonforhandlingsteknikk 
 • Økonomi
 • Prosjektstyring
 • Derekruttering

Opplæring og utvikling

 • Konfliktløsing
 • Selgertrening
 • Lederutvikling
 • Teambuilding
 • Prosjektledelse
 • Presentasjonsteknikk
 • Forhandlingsteknikk
 • Spesialkurs

Metoder og teknikker

 • Kravspesifikasjon
 • Testbatteri
 • Analyseverktøy
 • Medarbeidersamtaler
 • Klimaundersøkelser

Ved å bruke denne nettsiden godtar du bruk av cookies. Du kan skru av disse i innstillingene i din nettleser. Les mer på vår personvernside.