Prosjektleder - fast stilling eller management for hire

Prosjektleder - fast stilling eller management for hire

mm2 Oslo
31/01/2018
MM2 er et nystartet norsk firma som skal utvikle et helt nytt og unikt produkt med antimikrobielle egenskaper og med potensial innen behandling av multiresistente bakterier som en erstatter for dagens antibiotika. Virkestoffet består av metaller og mineraler som er rekombinert ved hjelp av nanoteknologi
I første omgang vil produktet søkes godkjent for sterilisering av medisinsk utstyr/sterile rom og senere som overflatebehandling av ulike hudlidelser. På lengre sikt vil man vurdere å søke å få produktet godkjent som legemiddel for peroral bruk.
Andre aktuelle markeder vil være matindustrien ved at man kan forbedre holdbarhet av frukt, korn og grønnsaker og at man kan unngå bruk av antibiotika i forbindelse med matproduksjon (fiskeoppdrettsnæringen, f. eks.).   
For å kommersialisere dette produktet og utvikle selskapet i Norge, søker vi etter Prosjektleder.

Ansvarsområder:
Du vil som  leder for det norske selskapet få ansvar for å sørge for at produktet utvikles, kommersialiseres og bringes ut i et internasjonalt marked. Oppgavene vil blant annet bestå av:   
Innledningsvis sørge for gjennomføring av nødvendige tester ved akkrediterte laboratorier for å dokumentere  at produktet har de antibakterielle egenskaper som er påvist gjennom tidligere studier/tester. Bidra til å utvikle en fornuftig IPR strategi og sørge for at nødvendige patenter sikres.
Etablere kontakt med norske samarbeidspartnere som kan bidra i valget og gjennomføringen av nødvendige studier som sikrer tilstrekkelig dokumentasjon for fremtidig markedstilgang nasjonalt og internasjonalt. 
Etablere samarbeid med aktuell norsk eller utenlandsk tilvirker av produktet.
Analysere og definere prioriterte markeder for salg av produktet.
Etablere kontakter med fremtidige distributører av produktet, nasjonalt og internasjonalt.
Du vil i tillegg være fast styremedlem.
 
Ønsket bakgrunn:
Vi søker etter en person som har bred erfaring fra ”Life science” industrien både nasjonalt og internasjonalt. Vi forutsetter også at du har inngående kunnskaper om det norske helsemarkedet mht hvordan innkjøpsordningene er bygget opp; helseøkonomisk forståelse, ”market access”, etc.  
Det vil det være en stor fordel dersom du også har vært med på å utvikle og bringe nye produkter ut i markedet innen ”Life Science”.
Vi vil vektlegge at du kjenner til fremgangsmåtene for godkjenning av nye produkter innen medisinsk teknikk og farma, og at du har erfaring fra samarbeid med CRO-firmaer.
Det vil også være en fordel om du har jobbet opp mot produksjonsbedrifter.
Dersom du har erfaring fra sterilbehandling/infeksjonsmedisin er det en fordel. 
Andre typer bransjeerfaring som kan være interessante er mattilsynet/oppdrettsnæringen.

Vi tilbyr:
Du vil få anledning til å være med fra starten av i oppbyggingen av et selskap med svært interessante fremtidsmuligheter innen en helt ny type behandling av multiresistente bakterier.   
Kontoret vil være i Forskningsparken i Oslo under paraplyen til helseinkubatoren Aleap. Her vil du være en del av et miljø med 50 andre bedrifter innen ”Life Science”.
Aleap tilbyr en rekke støttefunksjoner både mht internasjonalt nettverk opp mot forskningsmiljøer, HQ ”big pharma”, patentering, regulatoriske forhold, etc.
Du vil få tilbud om konkurransedyktige betingelser og ved fast ansettelse får du muligheter for aksjeopsjoner på sikt.  
 
 
Spørsmål om stillingen kan rettes til: Erik Løftingsbakken Mobil 908 55 918 E-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Søknad med CV kan sendes til: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Alle henvendelser til IFO blir behandlet konfidensielt, også overfor oppdragsgiver inntil annet er avtalt.